Slooproute

een videoinstallatie

Een lege expositieruimte. Een man staat tegen de muur geleund. Hij is alleen en kijkt om zich heen. Er gebeurt niets. De man heeft niets om handen. De lamlendigheid slaat toe. Langzaam komt de man in beweging, en gaat op zoek.


Handelt hij als kunstenaar, uit verveling of vanuit zijn instinct? Ligt er een weloverwogen scenario ten grondslag aan het ontstaan van de installatie? Is hier sprake van vandalisme en een gebrek aan fatsoen? Is het een wraakactie? Of getuigt zijn actie juist van een grote fantasie?

Het ontstaansproces van de installatie is zorgvuldig vastgelegd op camera. Het resultaat wordt op video getoond in samenhang met de fysieke ravage die is ontstaan.

Concept, regie & montage: Liesbeth Gritter
Coördinatie & dramaturgie: Mette van der Sijs
Spel: Peter Vandenbempt
Setdressing: Klaas Paradies
Camera: Maarten van Rossem

Geluidsbewerking: Mastermindmedia