Het Script

Op dit moment schrijft regisseur Liesbeth Gritter de solo Het Script. In het script beschrijft ze extreem gedetailleerd wat er gedaan moet worden en vooral hoe. Spel, handeling, tekst, beweging, tempo en mis-en-scène: alles wordt uitgebreid en nauwkeurig beschreven. 

Zes acteurs krijgen vervolgens het script. Daarna leren ze - elk apart - de solo individueel aan, exact zoals het beschreven staat. Er is geen onderling overleg. Onduidelijkheden in de regieaanwijzingen moeten de acteurs zelf oplossen. Maar als er onduidelijkheden in het script staan, zijn die er hoogstwaarschijnlijk bewust ingezet.

Na een aantal weken komen bij elkaar. De zes aangeleerde ‘identieke’ solo’s zijn het startpunt van het repetitieproces. Dit startpunt gaan we delen met publiek: op 24 juni a.s. presenteren we eenmalig, als experiment, de eerste keer dat de zes acteurs de solo tegelijkertijd spelen.